Ana Sayfa / Haberler / Dünya / Ahıskalı Türk Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı

Ahıskalı Türk Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı

Ahıskalı Türk Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı Bildiri Metni

Biz, aşağıda imzaları bulunan STK temsilcileri ve kanaat önderleri, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Rusya temsilcisinin 20 Ağustos 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Stavropol bölgesinde PKK uzantılarının düzenlediği programa katılarak halkımızın şiddetle reddettiği eylem ve söylemlerini kınamak ve gerekli önlemler almak maksadıyla işbu toplantıyı düzenlemiş bulunmaktayız.

Dokuz ülkede faaliyeti bulunan (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, ABD, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan olmak üzere) sivil toplum temsilcilerinin girişimleriyle 2010 yılında Ankara merkezli ve Bakanlar Kurulu Kararı ile “uluslararası teşekkül” niteliğinde kurulan DATÜB’ün merkezi hali hazırda İstanbul’dadır.

Dünyanın neresinde olursa olsun Ahıska Türklerini ve Ahıskalı Türklerin kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek ve birlikte hareket etmek amacıyla kurulan DATÜB, bu ifadeleri statüsünün (tüzüğünün) “Tanımlar ve Amaçlar” kısmında ön koşul olarak belirtmiştir.

Lâkin, tüzüğünde ifade edilen amaca yönelik çalışmalardan uzak kalan DATÜB Yönetimi, DATÜB’ün kuruluşundan günümüze kadar, yurtiçinde ve yurtdışında birçok sivil toplum kuruluşlarımızın bölünmesine, kutuplaşmasına ve aralarında zıddiyetlerin artmasına zemin oluşturmuştur.

Bundan dolayıdır ki, Rusya Federasyonu’nda yaşayan Ahıskalı Türkleri temsil etmeyen Mansur Allazov adındaki şahıs 4 Kasım 2017 tarihinde Almatı Kazakistan’da Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı şekilde yapılan DATÜB 3. Olağan Kurultayı’nda (Genel Kurulunda) Yönetim Kurulu Üyeliğine ve akabinde DATÜB Rusya Temsilcisi görevine getirilmiştir.

DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi ve Rusya Temsilcisi görevine getirilmiş olan Mansur Allazov, 20 Ağustos 2018 tarihinde Rusya’nın Stavropol bölgesinde, PKK terör örgütü uzantılarının düzenlediği “PKK’nın 34. Kuruluş Yıldönümü” programına davetli misafir olarak katılmıştır. Bebek katili Abdullah Öcalan posteri ve terör paçavralarının asıldığı programda konuşma yapan Mansur Allazov, konuşmasında Türkiye’nin Kürtlere soykırım yaptığını vurgulayarak söz konusu yıldönümü tarihinin soykırıma karşı başkaldırış günü olduğunu ifade etmiştir.

Bu esefle kınadığımız görüntüler deşifre edildikten sonra, halkımız bu alçak ve haince davranışı nefret ve şiddetle kınayarak, DATÜB yönetimini istifa etmeye ve söz konusu hainliği yapanların cezalandırılmasını talep etmiştir.

Olayın hemen ardından, DATÜB yönetimi algı yaratmaya çalışarak, temsilciler aracılığıyla olayı deşifre eden kişileri neredeyse hain ilan etme teşebbüslerinde bulundular. Aynı zamanda da alçaklık ve hainliği yapan kişinin (sosyal medya üzerinden) milletimizden özür dileyerek istifa etmesini erdemlik olarak nitelendirdiler. Ardından Mansur Allazov’un görevden uzaklaştırıldığına göre, DATÜB yönetimi üzerine düşeni tamamen yapmış olduğunu kamuoyuna kabul ettirmeye çalıştı.

Lâkin, biz Ahıskalı Türkleri derinden üzen ve rencide eden bu olayın basite alınmamasını ve üzerinin örtbas edilmemesini isteyenleri “fırsatçı ve DATÜB’ün kapatılmasını isteyenler” gibi lanse etmeye çalıştılar.

Bu hainliği hiçbir şey olmamış gibi basite alarak, halkımıza (her zamanki gibi) hesap vermekten kaçman DATÜB yönetimi, artık bu sorumsuzlukların ve suç teşkil eden eylemlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’miz tarafından cevapsız bırakılmayacağını anlamalıdır.

Türkiye’mize müttefik, dost görünümlü ülkelerin son dönemde yapmış oldukları hainliğe tepkisini gösteren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın “Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz!” sloganı Türk Milleti’ni nasıl cesaretlendiriyorsa, biz de Ahıskalı Türkler olarak dost görünümlü hainlere ve hainleri aramıza sokmak isteyenlere karşı aynı duruşu sergiliyoruz.

DATÜB Başkanının daha önce de Kobani olaylarında PKK uzantısı PYD’ye maddi kaynak sağladığı bilindiği ve üzeri ört bas edildiğinden; Rusya’da mevcut STK’larımız varken yukarıda belirtildiği gibi iç tüzüğü bozarak, derneklerimizle koordinasyon sağlamadan, oraya temsilci atadığı kişi veya kişilerin, terör örgütün uzantılarıyla el ele, kol kola olduğunu, nefret ve şiddetle lanetliyoruz. Mansur ALLAZOV, Adil Aliyev isimli kişilerin ve ardındaki güçlerin, teröre yancılık ve yataklık yapmaktan cezalandırılmasını halkımız adına yüce Türk devletinden talep ediyoruz. Temsilcilerini koordine edemeyen bir yönetimin yarım milyonu aşkın halkımızı koordine edebileceği asla düşünülemez. Temsilcilik aracılığıyla terör yandaşlarına maddi desteklerin yapılıp yapılmadığı kuşkulu olduğundan, gerekli soruşturmanın başlatılıp sonuçlanmasına kadar DATÜB adına Türkiye devletimizden talep edilen maddi desteklerin tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz.

FETÖ terör örgütü mensubu olan ve Türkiye’den firar eden, T.C. İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi eski başkanı tarafından onaylanmış DATÜB tüzüğündeki ayrımcı ve hukuka aykırı maddeleri asla kabul etmiyoruz. Örneğin; Daimi delegeler, seçilmiş delegeler, atanmış delegeler diye DATÜB tüzüğünün 8. maddesinde belirtilen hususlar, delegeler arasındaki eşitlik ilkesine ve hukuka aykırıdır. Şayet DATÜB halkımızı temsil eden STK’larımızın bir koordinasyon merkezidir, bu merkeze seçilecek yöneticileri yine halkımız tarafından seçilen delegeler belirlemelidir. Söz konusu tüzükte yer alan daimi ve atanmış delege uydurmaları başkanlık koltuğunu ve başkana hizmetle hükümlü kişileri koruma maksatlı ve hukuka aykırı olduğunu beyan ediyoruz. Ayrıca, “daimi delege” (yani ömrünün sonuna kadar) ve “atanmış delege” kavramları konuyla ilgili usul ve esaslara aykırıdır.

Günümüzde, dünyanın 10’dan fazla ülkesinin muhtelif bölgelerinde yaşayan ve yarım milyonu aşkın nüfusa sahip olan halkımız, üç farklı anlayışla örgütlenerek mücadelelerini sürdürtmektedirler. Birincisi; ata yurdumuz olan Ahıska’ya dönmek ve 1944 sürgünü ile gasp edilen haklarımızın iade edilmesini sağlamak, İkincisi; anavatanımız olan Türkiye’de insanlarımız için tanınan tüm hakların elde edilmesini temin etmek ve üçüncüsü; hal hazırda yaşadıkları ülkenin birer vatandaşı olarak bulundukları ülkede Türk olarak yaşaya bilmektir. Bu söz konusu olan üç anlayışı koordine edebilme niteliğinin DATÜB yöneticilerinde olmadığı artık aşikârdır.

Ahıskalıların 1944 sürgün kararnamesinde bölgeden Türklerin, Kürtlerin ve Hemşinlerin sürgün edildiği kaydedilmiştir. Biz Ahıskalı Türklerin arasında terör örgütüne yandaşlık ve yoldaşlık edecek kişilerin olmadığı açıktır. Artık, kurumlarımıza atama ve temsilcilik oluşturma yöntemleriyle sızdırılan, sapı bizden olmayan hainlere müsaade edilmeyecek ve bu yönde gereken adımlarımızı atacağımızı beyan etmekteyiz.

DATÜB tüzüğünü yeniden ele almak, toplumumuzun içerisine sızarak hain terör örgütleri PKK, FETÖ yandaşları ve işbirlikçileriyle kol kola dolaşanlardan STK’larımızın koordinasyon merkezine dönüştürmek maksadıyla DATÜB’ü derhal olağanüstü kurultaya götürmeyi elzem görmekteyiz. Kurultaya hazırlık, mevcut DATÜB yönetimi tarafından değil, dünyadaki tüm STK temsilcilerimizin katılımıyla kurulacak “organizasyon komitesi” tarafından yapılmasının hem demokratik hem de vacip olduğunu düşünmekteyiz. Organizasyon komitesi, kurumlarımızın demokratik ve eşit bir şekilde seçimlere gidebilmesinin yol haritasını hazırladıktan sonra, hazırda on ülkede faaliyeti bulunan Ahıskalı Türk STK’larımızın seçeceği, delegelerin katılımıyla Türkiye’de olağanüstü kurultaya gidilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu en üst perdeden dile getirmekteyiz. Yukarıda belirtildiği gibi, başkanı veya şahısları koruma maksatlı tüzükteki (hukuk dışı) daimi ve atanmış delege saçmalığına müsaade etmeyeceğimizin altını çizmekteyiz. Yukarıda belirtilen; suç teşkil eden konular ve tüzükteki usulsüz hususlar ile ilgili gereğinin yapılmasını yetkili kurumlardan talep ederken, T.C. İçişiler Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığı’nı da saygılarımızla göreve davet ediyoruz.

İşbu bildirinin T.C. Cumhurbaşkanlığı’na, T.C. içişleri Bakanlığı’na, T.C. Dışişleri Bakanlığı’na, T.C. Cumhuriyet Başsavcılığına ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi hususunda Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler Derneği yetkilendirilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler Derneği adına Başkan Vekili
Şemseddin SERVEROV

İstanbul Ahıskalılar Derneği (İAD) Başkanı
Fatma AĞALI

Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) adına Denetim Kurulu Başkanı
Alim ALİGİL

Ahıska Kültür Sanat Demek Başkanı
Timur KADİR

Ahıskalı Gençler Derneği Başkanı
Murad RAGEBOV

Azerbaycan Ahıska Türkleri Vatan İçtimai Birliği Cemiyeti adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muhammed HAYİPOV

Kırgısiztan Ahıska Türkleri Kanaat Önderi
Taşpolat MUHLİS

Antalya Ahıska Türkleri Kanaat Önderi
Ali ASLAN

Ahıska Türkleri Kanaat Önderi
Ahmet TURANLI

Akademisyen
Rüstem MÜRSELOĞLU

 

16 Eylül 2018
YILDIRIM / BURSA

Sayfa 1
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5

Hakkında rasimefendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ahıska Türkleri Sürgünü tanığı Şükri Anvarov, sürgünde yaşadıklarını AA’ya anlattı

Ahıska Türkleri Sürgünü yaşayan Şükri Anvarov, sürüldüklerinde 12 yaşında olduğunu ve kömür taşımak için kullanılan penceresiz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir